Lediga lokaler Värmdö

Kontors & Lokal Blogg

Arbetsmiljö – möjlighet eller problem

Genom att skapa en bra arbetsmiljö för dina anställda kan du förbättra deras livskvalitet avsevärt. I arbetsmiljön räknas inte bara saker som inventarier och kontorsmöbler, utan även faktorer som stämning, aktiviter och raster. En bra arbetsplats kännetecknas av tillit mellan människor, anställda såväl som chefer. En bra arbetsmiljö får personalen att växa och prestera bättre. I en dålig, osund arbetsmiljö lider personalen av värk i huvud, nacke och rygg; det är dåligt med ljus och tempot och stressen når ofta nya toppnivåer.

Arbetsmiljö enligt lag

Den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor i Sverige heter Arbetsmiljöverket och är baserad i Stockholm. Arbetsmiljöverket har till uppgift att se till att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatser och att både chefer och anställda engagerar sig i detta arbete. Målet är att ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen statuerar vilka skyldigheter en arbetsgivare och även arbetstagare har att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vill du veta mer rekommenderar vi ett besök på arbetsmiljöverkets hemsida.

En chef som bryr sig

Vill du som chef förbättra arbetsmiljön för dina anställda bör du först och främst tänka på vilka signaler du sänder ut. Är du en lyhörd chef som lyssnar på och värnar dina anställda? Är det viktigt för dig att personalen exempelvis har bra, ergonomiska kontorsmöbler, att de får göra sin röst hörd och känner att de blir tagna på allvar och ges ansvar? Ett alltför toppstyrt ledarskap är också något som skapar en dålig arbetsmiljö. Att personalen känner sig utnyttjad eller omyndigförklarad kan innebära dålig stämning, lägre arbetsmoral och en känsla av att ansträngning inte lönar sig. Upplever du som chef att du sitter i en rävsax mellan arbetsgruppen och direktiv uppifrån måste du kunna föra åsikter både uppåt och neråt. Transparens skapar en bättre arbetsmiljö.

Ergonomi

Många människor spenderar det mesta av sin arbetstid inomhus, sittandes vid terminaler, ofta timmar i sträck. Ergonomiska kontorsmöbler är ett måste för att förhindra förslitningsskador i rygg och nacke. Det är viktigt att kontorsmöblerna är ergonomiska, alltså anpassningsbara för individen. Vill du som chef ge din personalgrupp bra ergonomiska arbetsvillkor så ska du se till att de får prova ut bra, individanpassade kontorsmöbler. Att känna sig frisk och stark i kroppen är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Läs mer om kontorsmöbler här.

Ljud, ljus och luft

En annan arbetsmiljöaspekt är bullriga, stökiga lokaler. Det är viktigt att arbetsplatsen har en bra akustikbehandling, speciellt om man jobbar med högljudda maskiner eller är många människor i samma lokal. Se till att det finns ljuddämpning i tak och på väggar, att utrymmena i lokalen inte blir för stora utan skärmas av, och att personalen har tillgång till ordentliga hörselskydd om de så önskar.

Bra belysning och god ventilation är också ett måste på en arbetsplats. Det allra bästa är ett stort insläpp av dagsljus men det är inte alltid möjligt. Belysningen måste räcka till för att se ordentligt och nå alla ytor, men får samtidigt inte upplevas som för stark eller steril.

En god ventilation tar in mycket luft utifrån och cirkulerar inte bara luft runt om i lokalerna. Det ska kännas friskt och luftigt i lokalerna, temperaturen måste vara jämn och anpassad till den fysiska aktiviteten, inte så sval att man börjar frysa vid stillasittande, inte så varm att man svettas av fysisk aktivitet. Luftkonditionering och bra fläktsystem borgar för en bra arbetsmiljö.

Du har som chef en chans att skapa en bra arbetsmiljö och därigenom öka både personalens och företagets välbefinnande – ta den!

26 Sep 2017

Välkommen

Letar du efter en bra lokal eller en bra hyresvärd i Värmdö eller Stockholm? Välkommen till vår blogg för Kontor och lokaler! Vi riktar in oss mot fastighetsägare och företagare, men det finns säkert fler där ute som lockas av vårt informativa och spännande innehåll.