Lediga lokaler Värmdö

Kontors & Lokal Blogg

Hitta lediga lokaler på Värmdö

 

RSS

Redovisningsbyrå i Stockholm – hjälp med ekonomitjänster

2 Jul 2024

En redovisningsbyrå i Stockholm erbjuder hjälp med ekonomifrågor, med trygghet och expertis som ger företag möjligheten att växa och utvecklas. Läs för info!

Redovisningstjänster framstår som ett hantverk där noggrannhet och omsorg om detaljer är avgörande. Precis som ett skepp inte kan segla utan sin kompass, kan ett företag inte utvecklas utan en stabil och pålitlig ekonomisk grund.

En redovisningsbyrå i Stockholm specialiserar sig på att skräddarsy sina tjänster för att möta de unika behoven hos varje företag, vare sig det handlar om bokföring, bokslut, årsredovisningar eller skatterådgivning. Med ett öga för detaljer och ett annat på horisonten vägleder de sina klienter genom de ekonomiska vattnen, och säkrar att alla beslut vilar på fast mark.

Redovisningsbyrå i Stockholm ger expertstöd

I samklang med de ekonomiska tjänsternas hantverk är valet av redovisningsbyrå inte en engångsföreteelse utan snarare en relation som byggs över tid. Det kräver ett ömsesidigt förtroende och förståelse för att lyckas. När ett företag väljer en redovisningsbyrå i Stockholm, väljer de inte bara en tjänsteleverantör men en partner i sitt ekonomiska beslutsfattande.

Det inledande mötet är startpunkten för denna relation, där båda parter reder ut möjligheter och förväntningar. Genom detta möte blir byrån inte bara en leverantör utan en förlängning av företagets egna team, redo att stötta och vägleda i alla ekonomiska frågor. En redovisningsbyrå i Stockholm kan därmed avlasta en företagsledare, som istället kan ägna sig åt företagets kärnverksamhet.

Effektiv bostadsrättsförvaltning i Stockholm

19 Jan 2024

Många gånger kan vardagen för en bostadsrättsförening kännas överväldigande. Det administrativa arbetet verkar omfattande och komplicerat, och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera det. Lyckligtvis finns det alltid experter som kan erbjuda sin hjälp och vägledning.

Att vara hyresvärd är ingen lätt uppgift, särskilt när man äger ett antal lägenheter i ett område. Dessa lägenheter måste hyras ut, hyror måste samlas in, moms måste betalas, och redovisning måste utföras. Detta är bara en bråkdel av det administrativa arbetet som krävs. Dessutom är det viktigt att se till att lägenheterna fungerar som de ska och att de boende trivs och känner sig trygga. I en stad som Stockholm är trycket på bostadsmarknaden särskilt högt, och en tom lägenhet förblir sällan obebodd särskilt länge.

Få mer tid till det du älskar

Med alla dessa ansvarsområden och uppgifter kan det vara svårt för styrelsen att hitta tid för sig själva och sina familjer. Det är en situation som inte är hållbar i längden. Som bostadsrättsförening är det klokt att överväga att ta hjälp av professionell ekonomisk förvaltning i Stockholm. Att försöka hantera allt själv kan vara övermäktigt. Genom att anlita experter inom ekonomisk förvaltning kan ni vara säkra på att allt sköts korrekt och i tid. Detta frigör värdefull tid för styrelsen att ägna åt andra viktiga ärenden. Samtidigt kan det skapa en känsla av trygghet bland de boende.

Fler och fler bostadsrättsföreningar i Stockholm har insett fördelarna med att anlita ekonomiska förvaltare. Deras expertis och erfarenhet är ovärderlig när det kommer till att hantera de komplexa ekonomiska aspekterna av bostadsrättsföreningens verksamhet. Dessutom kan man, om så önskas, även anlita tekniska förvaltare som kan ta hand om den tekniska driften av fastigheten.

Professionell ekonomisk förvaltning

En professionell ekonomisk förvaltning i Stockholm har kunskapen och resurserna som krävs för att hantera allt från budgetering och bokföring till fakturering och redovisning. De kan också hjälpa till med att upprätta en långsiktig ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen och se till att den följs noggrant. Dessutom kan ekonomiska förvaltare hjälpa till med att förhandla och samarbeta med leverantörer och entreprenörer för att säkerställa att underhålls- och reparationsarbeten utförs effektivt och till förmånliga priser. Detta kan bidra till att minska de totala kostnaderna för bostadsrättsföreningen och därmed sänka månadsavgifterna för de boende.

För tekniska aspekter av fastighetsförvaltningen kan en teknisk förvaltare vara en ovärderlig tillgång. De kan hantera allt från reparationer och underhåll av fastighetens tekniska system till att säkerställa att säkerhetsåtgärder är på plats och fungerar som de ska. Detta kan bidra till att skapa en trygg och bekväm miljö för de boende. I slutändan handlar det om att göra livet enklare för bostadsrättsföreningens styrelse och medlemmar. Genom att överlåta det administrativa och tekniska arbetet till professionella förvaltare kan ni frigöra tid och energi som kan användas till att förbättra och utveckla föreningen. Det ger er också möjlighet att fokusera på det ni älskar och att njuta av mer fritid utan att behöva oroa er för att något blir förlorat i processen.

Fruktkorg Stockholm - tips & råd

15 Jan 2024

Att som företag regelbundet välja att få en fruktkorg i Stockholm levererad är någonting som ger ett enormt mervärde. Fler och fler företag har börjat välja tjänsten - och ytterst få som börjat med detta väljer att avsluta den.

Det säger en del om vilka fördelar som finns med en fruktkorg i Stockholm, men det finns emellertid också en massa saker att tänka på. Vi tänkte här nedan ge lite tips och råd kring detta ämne och, genom detta, också hjälpa dig till ett bättre val. Enklast är om vi radar upp tipsen och gör det enligt följande:

Välj rätt leverantör

Vill ni ha frukt på jobbet i Stockholm så är det viktigaste att ni väljer rätt leverantör. Priset är givetvis en faktor, men lika viktigt är att hitta en partner som kan skräddarsy lösningar efter era behov och önskemål. Se till att vara noggrann med avtalets utformning. Tyvärr kan många locka med låga priser och sedan ha en extremt lång bindningstid för en fruktkorg i Stockholm. Tjänsten bör kunna pausas och avslutas på ett smidigt sätt.

Välj rätt fruktkorg

En seriös leverantör av frukt i Stockholm kan skräddarsy lösningar för sina kunder - men det förutsätter också att ni vet exakt vad ni vill ha. Hur pass stor fruktkorg i Stockholm behöver ni, vilken typ av frukt är det störst behov av - och vilka frukter kommer inte att ätas? Ett tips är att beställa och sedan utvärdera efter några veckor. Då hinner ni se över hur pass mycket frukt som går åt samt vilka specifika frukter som är mest - och minst - intressanta.

Frukt på jobbet ger energi

Den sista punkten får bli mer av en uppmaning kring varför frukt på jobbet i Stockholm är en bra lösning. Genom att ha en fruktkorg stående så ger du dina anställda tillgång till ren - och nyttig - energi. Dessutom så signalerar korgen även till andra att ni är ett hälsosamt företag som prioriterar personalen. Detta till en väldigt låg kostnad. Frukt på jobbet är, helt enkelt, en investering.

Få elektricitet till dina maskiner med PPA-avtal

27 Sep 2023

Du har alltid varit medveten om vissa eviga sanningar. Det är sant att solen stiger upp varje dag och ger liv åt växter och djur. Nu kan du också dra nytta av solens kraft genom att teckna ett PPA-avtal och få elektricitet till dina maskiner.

En gång i tiden var du skeptisk när det kom till klimatfrågan. Du ansåg att idén att ersätta fossila bränslen med vind- och solkraft var en utopi. Men med stigande elpriser har du börjat omvärdera dina åsikter. Du har insett att vind- och vattenkraft kan komplettera varandra på ett balanserat sätt. Dessutom har du blivit förvånad över att Sverige har betydligt mer solinstrålning än du tidigare trott.

Som ägare av en mindre gård som ägnar sig åt hästuppfödning förbrukar du en betydande mängd elektricitet. Efter påtryckningar från miljömedvetna familjemedlemmar har du tagit steget och köpt en elbil, som du laddar hemma.

PPA – Installera solceller

Dina senaste elräkningar har fått dig att börja forska om solceller och möjligheten att producera din egen elektricitet. På din gård finns det byggnader med stora takytor och dessutom har du outnyttjad mark. Det skulle vara möjligt att bygga en solpark på marken. Att ha solceller på marken är effektivt eftersom solpanelerna kan justeras för att optimera ljusinstrålningen.

Ditt enda hinder är bristen på kapital för att investera i solceller. Men det finns en möjlighet att teckna ett avtal för PPA för solceller. En leverantör investerar då i solpaneler på din mark eller på dina tak. Du köper el till din egen förbrukning till ett långsiktigt fastställt pris. Överskottsel som genereras kommer att tas om hand av leverantören och säljas på elmarknaden. Installation och drift av anläggningen sköts av din leverantör.

Redovisningsbyrå räddar företagare i Stockholm

27 Aug 2023

Bestämmer man sig för att anställa tillkommer utmaningen med utbetalning av löner. Då har en redovisningsbyrå i Stockholm kunskapen som krävs för utmaningen.

Exalterad låste Anders upp dörren till kontoret. Det var nämligen idag som de första personerna skulle komma på anställningsintervjun. Han hade nogsamt skrivit ner allt han behövde veta av varje person. Han var viss nog att förstå att det var lika viktigt med personkemi och vad man kallade för social kompetens.

Den assistent han skulle anställa behövde ha både och. Han förberedde genom att koka kaffe och ta fram lite fika. Han ville att de som kom skulle känna sig välkomna och avslappnade kunna genomföra intervjun. Han undrade vad de skulle ha för löneanspråk och insåg att han behövde ta reda på mer om både lönebild och utbetalningar.

Redovisningsbyrå har svar på allt

Intervjuerna gick bra. Kanske till och med för bra. Istället för att oroa sig för att inte hitta en assistent hade han nu två perfekta aspiranter att välja mellan. Under dagen lät han intervjuerna vila och sjunka in innan han började gå igenom dem. Istället kontaktade han en redovisningsbyrå i Stockholm för att höra om lönehantering.

Samtalet han ringde gav honom mer än han tänkt från början. De hade nämligen beslutat om att redovisningsbyrån skulle ta över bokföringen och tillhörande lönebehandling. Anders hade nämligen insett hur mycket man behövde veta. Nu skulle han kunna jobba mer med klienter och faktiskt, när han tänkt igenom det, skulle han ha användning för två assistenter på grund av det.

Aktieägaravtal - Säkra ditt ägande och framgång

22 Aug 2023

Aktieägaravtal är nyckeln till att skydda ditt ägande. Som företagsägare, oavsett om du är involverad i ett stort eller smått företag, är det avgörande att ha ett välskrivet aktieägaravtal som tydligt specificerar hur alla potentiella situationer ska hanteras.

När du investerar i ett företag genom att köpa aktier finns det olika anledningar till ditt engagemang. Kanske vill du vara en del av företaget, stödja det finansiellt eller uttrycka din röst och påverka beslutsfattandet. Oavsett vilken anledning du har, är den gemensamma nämnaren att du vill se dina investeringar växa.

För vissa aktieägare kan deras investering vara relativt blygsam. Men för andra kan det vara en betydande summa pengar, kanske till och med en stor del av deras besparingar. I händelse av att något går fel och värdet på dina aktier minskar kan detta få katastrofala konsekvenser. Oavsett omfattningen av din investering är det alltid avgörande att ha ett robust aktieägaravtal som fungerar som en trygg punkt.

De grundläggande aspekterna av ett aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är oftast skräddarsytt efter specifika behov och krav, men det finns några centrala aspekter som brukar inkluderas. Dessa aspekter syftar till att reglera hur vinst ska fördelas samt hur man hanterar situationer där ytterligare investeringar behövs.

För större företag är det vanligt att man använder den juridiska avdelningen för att utforma avtalen. Om du däremot driver ett mindre företag kan det vara fördelaktigt att söka juridisk hjälp med aktieägaravtal. På så sätt kan du skapa ett aktieägaravtal som ger dig den trygghet du behöver och anpassar sig efter din verksamhet.

Fördelarna med ett skräddarsytt aktieägaravtal

Ett skräddarsytt aktieägaravtal ger dig och dina medägare följande fördelar:

  • Tydlighet och förutsägbarhet: Genom att tydligt definiera ägarnas rättigheter och skyldigheter i avtalet undviks missförstånd och konflikter längs vägen. Alla parter får en klar bild av vad som förväntas av dem och hur beslut ska fattas, vilket skapar en stabil grund för företagets framgång.
  • Konfidentialitet och skydd av affärsintressen: Ett aktieägaravtal kan innehålla sekretessklausuler och bestämmelser för att skydda företagets affärsintressen. Det kan reglera hanteringen av känslig information, icke-konkurrensavtal och andra strategiska åtgärder för att minimera risken för utläckande av viktig information.
  • Lösning av tvister och konflikter: Genom att inkludera mekanismer för tvistlösning och konflikthantering kan ett aktieägaravtal bidra till att lösa eventuella tvister eller oenigheter på ett effektivt och snabbt sätt. Detta minskar risken för rättsliga strider och upprätthåller ett gott samarbetsklimat inom företaget.
  • Smidig överlåtelse av aktier: Ett aktieägaravtal kan också reglera villkoren för överlåtelse av aktier mellan ägarna. Detta säkerställer att ägarstrukturen förblir stabil och att det finns en transparent process för att sälja eller köpa aktier vid behov.

Rusta och matcha – ett effektivt sätt att söka jobb

3 Aug 2023

Arbetslös? Eller letar du bara efter nya utmaningar att ta dig an? Oavsett vilken situation du befinner dig i så är Rusta och matcha ett värdigt alternativ.

Ibland hamnar man i en situation där man inte kan ta sig vidare själv, eller så tar inspirationen slut och man behöver en lätt knuff i ryggen för att komma in på banan igen. Arbetssökande är en sådan situation där många känner sig handfallna. Det krävs lite extra energi för att orka hålla igång ett jobbsök, och är man ensam i det så kan det kännas extra tungt.

Det är därför som det finns tjänster som Rusta och matcha. Det vill säga, något som ger dig den där lilla extra knuffen i ryggen så att du får den hjälp du behöver för att ta dig vidare. Alla är vi olika. Vi har olika erfarenheter, kompetenser och behov. Alla dessa områden måste tas med i beräkningen när man söker jobb.

Rusta och matcha kan hjälpa till med utbildning

Allt eftersom trycket på arbetsmarknaden ökar, så höjs också kraven för arbetssökande. Det gör att det kan kännas skrämmande att söka jobb. Men när man har experter vid sin sida, så kan man få den hjälp man behöver för att utvecklas. När du vänder dig till en jobbcoach så kommer du att få hjälp att se dina starka sidor, och sedan få hjälp att gå vidare i rätt riktning.

Det innebär att du kanske behöver vidareutbilda dig för att nå din fulla potential. I så fall kommer experterna att hjälpa dig att hitta rätt utbildning så att du kan nå nya mål. I slutändan kanske du till och med får ditt drömjobb.

 Läs mer på https://www.rusta-matcha.nu/.

Cateringfirma kan ha ekologiska aspekter

21 Jun 2023

Att driva en cateringfirma kan innebära att du som företagare behöver se efter så att klimatavtrycket blir så hänsynsfullt som möjligt. Här är några tips.

Om du är intresserad av att bidra till en bättre värld kan det vara dags att använda dig av närproducerade produkter. Du kan se efter om det finns personer som odlar ekologiskt och aktivt välja att köpa in dina råvaror från dem. Det handlar om att ha en god syn på miljön.

Du som köper från en cateringfirma kan i din tur se till att du väljer just dem som har en bra policy då det gäller att ta hand om miljön, åtminstone så gott det går. Det blir en slags kompensation för att de ska köra ut mängder med mat vid varje cateringtillfälle. Vilket kanske bidrar till mer avgaser.

Du kan lätt beställa mat från en cateringfirma

När du vill kan du beställa catering i Stockholm. Det är enkelt och smidigt. Du får ofta förfrågningar om du vill ha personal som kan sköta all slags servering ihop med din catering. Då handlar det för det mesta om större tillställningar eller mindre middagar.

Att få maten serverad kan kännas både lyxigt och bekvämt. Då tillkommer en liten kostnad, men ofta är det värt det för att få allt att stämma till etthundra procent. Vissa tillfällen kan du ha en ekologisk touch på din middag eller ditt event. Se då till att du väljer en cateringfirma som har en sådan policy.

Lönsamt med solpaneler för företag inom tillverkningsindustrin

21 May 2023

Är du ägare till ett företag inom tillverkningsindustrin? Med solpaneler på taket slipper du anpassa produktionen efter elpriset och kan köra för fullt.

För företagare inom tillverkningsindustrin kan det vara extra lönsamt att låta montera solpaneler på taket till byggnaderna. Detta eftersom man då slipper anpassa produktionen efter elpriset och kan köra på som vanligt. På så vis slipper man också oroa sig för höga elkostnader och att eventuellt även behöva säga upp personal.

Solel är också perfekt att ladda eltruckarna med, och även elbilarna och ellastbilarna. Har man inte redan installerat laddstolpar eller en laddstation för elfordonen kan det vara bra att göra det samtidigt som man sätter upp solpanelerna. Detta för att säkerställa att man får ett system som täcker in alla de behov som företaget har.

Ta referenser på det företag som ska leverera och installera solpaneler

Det finns solcellsleverantörer som även installerar laddstationer och laddstolpar för elfordon. En seriös aktör kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök vid en förfrågan och lämnar därefter en offert. Det lönar sig att välja en leverantör av solpaneler för företag som erbjuder en totallösning och som även kan hjälpa till med service och underhåll av anläggningen.

Innan man skriver ett avtal med en leverantör är det viktigt att man tar referenser från andra kunder och att man ringer upp dessa och ställer kontrollfrågor. Fråga om de blev nöjda med solcellsanläggningen och om den fungerar som utlovat. Blev företaget klart med installationen på utsatt tid och var det något som kunde ha blivit bättre?

Utomhusreklam fungerar fortfarande

9 Mar 2023

Företag ska alltid se till att göra plats för marknadsföring i den årliga budget man sätter ihop. Det går inte att lita på att kunderna kommer per automatik och på att ryktet om ens egna förträfflighet och kunskap ska sprida sig från mun till öra.

Tror man det så är man illa ute: allt bygger på att skapa ett varumärke och på att få synlighet. Folk ska förknippa din logotyp och dina produkter med någonting positivt och du ska bli det givna valet då de väl ska köpa den tjänst eller den produkt vars område du är verksam inom.

Komplettera din digitala marknadsföring

Inga konstigheter, men problemet ligger i var man ska lägga pengarna? Sedan en tid tillbaka så har allt fler företag börjat gå över till en mer digital marknadsföring och övergett den mer traditionella sorten. Istället för att annonsera i tidningar så väljer man att skapa synlighet i sociala medier och att försöka - via SEO - ranka högre på Google.

Det är smarta val rent generellt, men det finns även anledning att komplettera detta med mer fysisk synlighet. Folk rör sig fortfarande ute på gator och torg, eller hur? Med utomhusreklam kan du, för en billig peng, skapa uppmärksamhet och dra till dig intresse i den stad du är verksam i.

Olika typer av utomhusreklam

Genom att exempelvis anlita en partner inom utomhusreklam kan du ges tillträde för att hänga upp fasadvepor på fastigheter belägna på attraktiva platser, områden och adresser. Dessa fasadvepor kommer sedan att dra till sig intresse från alla som är ute och exempelvis shoppar, fikar eller vara flanerar på stan. Det bästa med detta är att det inte går att klicka bort eller blockera: de ser reklamen och ett så är i och med detta också sått.

Dooh - digital utomhusreklam

Det finns även annan typ av utomhusreklam att använda sig av. Numera så finns det digitala skyltar lite varstans i våra städer och dessa kan man också som företag köpa annonsplatser på. Denna typ av marknadsföring kallas för Dooh - digital out of home - och ger dig flexibla lösningar där du exempelvis kan använda rörligt material, anpassa annonseringen efter tider då din förväntade målgrupp är ute på stan samt justera exempelvis priser och text allteftersom. Dooh är definitivt värt att undersöka lite närmare och ännu är det heller inte särskilt dyrt att välja den typen av utomhusreklam. Passa på! Mer information om digital utomhusreklam så kan man göra det här: utomhusreklam.nu.

Mäklare på Södermalm visar bostäder, lokaler och mark

5 Dec 2022

När en person vill sälja en fastighet eller bostad kan denne ta hjälp av mäklare på Södermalm. De kan till och med hjälpa till att hitta ett företag till salu.

Richard har flyttat till Stockholm med förhoppningen att öppna en restaurang. För att detta ska bli möjligt har han kontaktat en mäklare på Södermalm som han hört mycket gott om. Denne berättar att det för tillfället finns två företag som är till försäljning i Stockholm. Det ena är en restaurang och det andra ett café.

Caféet vill han inte se men däremot restaurangen som visar sig ligga på Södermalm. Innan han talat med mäklaren hade han sikte på att hitta en bra lokal att öppna sin restaurang i. Skillnaden mellan det och att köpa ett existerande företag är att det ofta finns maskiner och andra inventarier redan.

Mäklare ger en kanonmöjlighet

Några dagar senare träffar han sin mäklare på Södermalm. Det går tillsammans till restaurangen och han inser att den har ett fantastiskt läge. Inte nog med det, där finns även möjlighet för utomhusservering. En stor fördel när han förhoppningsvis får fina somrar då ingen vill sätta sig inne och äta.

Om utsidan var intressant var insidan högintressant. Inredningen var inte riktigt det han önskade. Stilen tydde på att det varit en italiensk restaurang. Själv skulle Richard öppna en hamburgerrestaurang i lyxigare förpackning i amerikansk stil. Renovering krävdes i restaurangen, däremot var köket nyrenoverat och innehöll massor av maskiner. En riktig guldgruva, enligt Richard.

Rätt folk med rekryteringsföretag i Stockholm

3 Dec 2022

Behöver du nyanställa på företaget är det värdefullt att få hjälp med sållningen. Genom ett rekryteringsföretag i Stockholm kan du få in rätt personal direkt.

Det mest kostsamma är när man väljer fel person till ett jobb. Du kanske lägger ut pengar både för utbildning och tjänstebil, dator och utrustning, och sedan inser du att personen inte alls vill göra det jobb du har tänkt. Då får du backa, och du förlorar också tid, jämfört med om du hade fått in en duglig person som snabbt lär sig jobbet.

Man kan uppskatta en persons meriter och man får ett bra intryck på anställningsintervjun, men man behöver ändå göra en grundlig bakgrundskontroll. Vad säger tidigare arbetskamrater och chefer? Ibland kan en person som ger ett positivt intryck ha varit alldeles för framfusig och överskridit alla befogenheter på sitt tidigare jobb. Du vill ha bra personal, inte en ny konkurrent.

Rekryteringsföretag gör kontrollen

När du söker personal blir du överhopad med ansökningar, och det är svårt att veta vem du ska satsa på. När du anlitar ett rekryteringsföretag i Stockholm åtar de sig att göra alla nödvändiga kontroller och att noga syna dina kandidater i sömmarna. Kanske har du redan bestämt dig för två eller tre namn, och nu ska du välja bland dem.

En sådan här konsulttjänst är guld värd för dig, för du får en utomstående expert till hjälp i processen. Om du har två likvärdiga personer och kanske inte själv har tid att kontrollera allt, gör rekryteringsföretaget jobbet åt dig.

Nytt epoxigolv i Göteborg

1 Dec 2022

För golv som behöver klara av belastning och kraftigt slitage är ett epoxigolv från Göteborg ett bra val. En fördel är att man kan välja färg och tjocklek.

Bygget hade gått som planerat och det ena delen av projektet efter den andra blev klar i tid. Troligtvis berodde det på att Agneta varit noga med planeringen och beställt allt material och jobb som behövde göras i god tid. På det viset skulle det inte gå någon tid till spillo.

Om några dagar skulle golvet göras klart. Där hade hon varit extra noga. Då det skulle åka runt truckar hela dagarna och förflytta pallkragar behövde det vara starkt. Dessutom var det viktigt att det inte blev några skarvar det kunde fastna smuts i eller där det riskerade att krypa in fukt. Den risken fanns.

Epoxigolv såklart

Agneta hade inte behövt leta länge. När hon läste om ett företag som lade epoxigolv i Göteborg, visste hon att det var rätt för lagret. Efter att ha talat med en anställd hos företaget blev det bestämt att de skulle ha ett möte. De behövde veta hur stort lagret var för att kunna beräkna kostnaden för massan de använde.

Det var första gången Agneta hört talas om den här typen av golv. Det gjordes i lager av en slitstark plastmassa. Färgen var inte så noga men hon valde färgen grön för att markeringar skulle bli tydliga på det. Som en extra bonus, på grund av att det var en massa, blev golvet fogfritt, vilket innebar lättstädat och noll risk för att vätska skulle krypa under det.

Gör det trivsamt på kontoret

26 Nov 2022

Det behöver inte vara så svårt att skapa en trivsam arbetsmiljö på kontoret. Små enkla förändringar kan göra stor skillnad. Vi listar några saker som gör kontorslivet lite mer trivsamt.

Bjud på kaffe

Svenskarna älskar sitt kaffe. Ser du till att det finns gratis kaffe på din arbetsplats så kommer du bli otroligt populär. Vissa stora och framgångsrika företag som Spotify och Google har till och med sina egna baristor som gör kaffe till de som är anställda. Riktigt så långt behöver kanske inte riktigt ni gå, en vanlig kaffebryggare och lite gevalias fungerar alldeles ypperligt.

Fina och sköna mattor

Mattor är snyggt, trevligt och skönt att gå på. Entrémattor hjälper dessutom till att hindra smuts och grus från att komma in i era lokaler. Ni kan hyra eller köpa entrémattor i Stockholm med er egen företagslogga på.

Grönt är skönt

Växter kan pigga upp vilken grå inomhusmiljö som helst. Om ni inte har någon på er arbetsplats med gröna fingrar så går det faktiskt att hyra växter inklusive skötsel. Det betyder att någon kommer och tar hand om era växter åt er. Skulle någon mot förmodan dö så går de att byts de ut.

Vacker konst

Att sätta upp lite trevliga affischer och tavlor på väggarna ger en mer ombonad och genomtänkt känsla. Kanske kan ni starta en konstförening på kontoret som ansvarar för vilken konst som ni sätter upp? Är ingen intresserad av konst så kan vackra speglar vara ett alternativ.

Roliga aktiviteter

Bra gemenskap och sammanhållning är ändå det mest värdefulla på en arbetsplats och det som skapar trivsel i längden. Ett sätt att bygga en kollegial stämning är att göra olika aktiviteter tillsammans. Ni kan exempelvis ordna ett lotteri tillsammans eller sätta upp ett pingisbord där ni kan få utlopp för lite överskottsenergi. Läs vidare på denna hemsida om hur du skapar bästa miljön på kontoret: entremattorstockholm.com

Hur skriver man en faktura som nystartat företag?

25 Nov 2022

Hur skriver man en faktura är en fråga många nya företagare ställer sig. Det gäller att alla poster som ska stå med, faktiskt står med på fakturorna du skickar.

När du precis startat eget företag, känns sannolikt allt som har med ekonomi och bokföring helt nytt och lite skrämmande. Även om du tidigare skött din egen privata deklaration, är det en annan femma att hålla koll på inkommande och utgående fakturor. Bara det att SKRIVA en faktura kan känna som en hel vetenskap innan du får koll på läget!

Men det är faktiskt inte så svårt. Det finns en del grejer som måste vara med på fakturan, men egentligen kan du utforma den precis hur du vill. Det är viktigt att alltid arbeta efter uppdaterad information, och du bör konsultera en sajt som Skatteverkets hemsida eller Verksamt för att vara säker på exakt vilka poster du behöver ha med på fakturan.

Hur skriver man en faktura – det finns hjälp att få

Men det finns också ett annat svar på frågan “hur skriver man en faktura?” Många företag erbjuder helhetslösningar när det kommer till fakturering och bokföring, och många av dem är så enkla att använda att de finns som en app till din mobiltelefon. Självklart bör du skaffa en sådan tjänst som också kan synka mobilappen med din dator.

När det kommer till fakturor och bokföring är det inte värt att chansa. Det kan bli dyrt att göra fel som egenföretagare, och det gäller att du håller koll på alla momssatser och uträkningar. Med hjälp av rätt faktureringstjänst kan du sköta faktureringen själv och samtidigt vara säker på att allt går rätt till.

← Äldre inlägg

Välkommen

Letar du efter en bra lokal eller en bra hyresvärd i Värmdö eller Stockholm? Välkommen till vår blogg för Kontor och lokaler! Vi riktar in oss mot fastighetsägare och företagare, men det finns säkert fler där ute som lockas av vårt informativa och spännande innehåll.