Lediga lokaler Värmdö

Kontors & Lokal Blogg

Brandtätning – tänk efter innan det börjar brinna

Det är naturligtvis viktigt att en lokal har brandlarm och brandsläckare, men allra viktigast är att en brand inte sprids. Med brandtätning kan det förhindras.

Ditt företag expanderar och ni måste investera i nya lokaler för tillverkning och lager. En utbyggnad ska göras i direkt anslutning till en befintlig fabriksbyggnad. I er produktion har ni komponenter som kan vara eldfängda. Det gäller att tänka efter i förväg. En ödeläggande eldsvåda som uppstår får inte sprida sig.

Att förutse vad som händer om en brand uppstår är inte helt enkelt för dig. Men det kan däremot företag som kan brandteknik. Av den anledningen tar du kontakt med ett företag som kan allt om brandtätning och brandisolering. Du kommer att märka att goda råd inte alltid är dyra.

Brandtätning – inspektion och förslag till åtgärder

En brandingenjör går igenom brandskyddet i era befintliga byggnader. De ritningar som finns för tillbyggnaden blir noggrant genomgångna. Båda byggnaderna behöver en bättre brandisolering. Det görs genom att skydda ledningar för el, vatten och ventilation med ett brandsäkert material som stenull. Men speciell uppmärksamhet måste fästas vid de genomföringar som kommer att finnas mellan den befintliga och den nya lokalen.

Att brandsäkra en byggnad med brandtätning är A och O vad gäller brandskydd. En lokal kan delas upp i brandceller. Och uppkommen eld eller brandgas ska inte spridas från den ena cellen till den andra. För att säkerställa detta använder man olika brandskydds- och fogmassor. De appliceras mellan bjälklag och väggar och i olika springor som finns i anslutning till genomföringar.

8 Nov 2022

Välkommen

Letar du efter en bra lokal eller en bra hyresvärd i Värmdö eller Stockholm? Välkommen till vår blogg för Kontor och lokaler! Vi riktar in oss mot fastighetsägare och företagare, men det finns säkert fler där ute som lockas av vårt informativa och spännande innehåll.