Lediga lokaler Värmdö

Kontors & Lokal Blogg

Få elektricitet till dina maskiner med PPA-avtal

Du har alltid varit medveten om vissa eviga sanningar. Det är sant att solen stiger upp varje dag och ger liv åt växter och djur. Nu kan du också dra nytta av solens kraft genom att teckna ett PPA-avtal och få elektricitet till dina maskiner.

En gång i tiden var du skeptisk när det kom till klimatfrågan. Du ansåg att idén att ersätta fossila bränslen med vind- och solkraft var en utopi. Men med stigande elpriser har du börjat omvärdera dina åsikter. Du har insett att vind- och vattenkraft kan komplettera varandra på ett balanserat sätt. Dessutom har du blivit förvånad över att Sverige har betydligt mer solinstrålning än du tidigare trott.

Som ägare av en mindre gård som ägnar sig åt hästuppfödning förbrukar du en betydande mängd elektricitet. Efter påtryckningar från miljömedvetna familjemedlemmar har du tagit steget och köpt en elbil, som du laddar hemma.

PPA – Installera solceller

Dina senaste elräkningar har fått dig att börja forska om solceller och möjligheten att producera din egen elektricitet. På din gård finns det byggnader med stora takytor och dessutom har du outnyttjad mark. Det skulle vara möjligt att bygga en solpark på marken. Att ha solceller på marken är effektivt eftersom solpanelerna kan justeras för att optimera ljusinstrålningen.

Ditt enda hinder är bristen på kapital för att investera i solceller. Men det finns en möjlighet att teckna ett avtal för PPA för solceller. En leverantör investerar då i solpaneler på din mark eller på dina tak. Du köper el till din egen förbrukning till ett långsiktigt fastställt pris. Överskottsel som genereras kommer att tas om hand av leverantören och säljas på elmarknaden. Installation och drift av anläggningen sköts av din leverantör.

27 Sep 2023

Välkommen

Letar du efter en bra lokal eller en bra hyresvärd i Värmdö eller Stockholm? Välkommen till vår blogg för Kontor och lokaler! Vi riktar in oss mot fastighetsägare och företagare, men det finns säkert fler där ute som lockas av vårt informativa och spännande innehåll.