Lediga lokaler Värmdö

Kontors & Lokal Blogg

Hitta lediga lokaler på Värmdö

 

Sida 2

Arbetsmiljö – möjlighet eller problem

26 sep 2017

Genom att skapa en bra arbetsmiljö för dina anställda kan du förbättra deras livskvalitet avsevärt. I arbetsmiljön räknas inte bara saker som inventarier och kontorsmöbler, utan även faktorer som stämning, aktiviter och raster. En bra arbetsplats kännetecknas av tillit mellan människor, anställda såväl som chefer. En bra arbetsmiljö får personalen att växa och prestera bättre. I en dålig, osund arbetsmiljö lider personalen av värk i huvud, nacke och rygg; det är dåligt med ljus och tempot och stressen når ofta nya toppnivåer.

Arbetsmiljö enligt lag

Den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor i Sverige heter Arbetsmiljöverket och är baserad i Stockholm. Arbetsmiljöverket har till uppgift att se till att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatser och att både chefer och anställda engagerar sig i detta arbete. Målet är att ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen statuerar vilka skyldigheter en arbetsgivare och även arbetstagare har att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vill du veta mer rekommenderar vi ett besök på arbetsmiljöverkets hemsida.

En chef som bryr sig

Vill du som chef förbättra arbetsmiljön för dina anställda bör du först och främst tänka på vilka signaler du sänder ut. Är du en lyhörd chef som lyssnar på och värnar dina anställda? Är det viktigt för dig att personalen exempelvis har bra, ergonomiska kontorsmöbler, att de får göra sin röst hörd och känner att de blir tagna på allvar och ges ansvar? Ett alltför toppstyrt ledarskap är också något som skapar en dålig arbetsmiljö. Att personalen känner sig utnyttjad eller omyndigförklarad kan innebära dålig stämning, lägre arbetsmoral och en känsla av att ansträngning inte lönar sig. Upplever du som chef att du sitter i en rävsax mellan arbetsgruppen och direktiv uppifrån måste du kunna föra åsikter både uppåt och neråt. Transparens skapar en bättre arbetsmiljö.

Ergonomi

Många människor spenderar det mesta av sin arbetstid inomhus, sittandes vid terminaler, ofta timmar i sträck. Ergonomiska kontorsmöbler är ett måste för att förhindra förslitningsskador i rygg och nacke. Det är viktigt att kontorsmöblerna är ergonomiska, alltså anpassningsbara för individen. Vill du som chef ge din personalgrupp bra ergonomiska arbetsvillkor så ska du se till att de får prova ut bra, individanpassade kontorsmöbler. Att känna sig frisk och stark i kroppen är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Läs mer om kontorsmöbler här.

Ljud, ljus och luft

En annan arbetsmiljöaspekt är bullriga, stökiga lokaler. Det är viktigt att arbetsplatsen har en bra akustikbehandling, speciellt om man jobbar med högljudda maskiner eller är många människor i samma lokal. Se till att det finns ljuddämpning i tak och på väggar, att utrymmena i lokalen inte blir för stora utan skärmas av, och att personalen har tillgång till ordentliga hörselskydd om de så önskar.

Bra belysning och god ventilation är också ett måste på en arbetsplats. Det allra bästa är ett stort insläpp av dagsljus men det är inte alltid möjligt. Belysningen måste räcka till för att se ordentligt och nå alla ytor, men får samtidigt inte upplevas som för stark eller steril.

En god ventilation tar in mycket luft utifrån och cirkulerar inte bara luft runt om i lokalerna. Det ska kännas friskt och luftigt i lokalerna, temperaturen måste vara jämn och anpassad till den fysiska aktiviteten, inte så sval att man börjar frysa vid stillasittande, inte så varm att man svettas av fysisk aktivitet. Luftkonditionering och bra fläktsystem borgar för en bra arbetsmiljö.

Du har som chef en chans att skapa en bra arbetsmiljö och därigenom öka både personalens och företagets välbefinnande – ta den!

Svårt att hitta en replokal i Stockholm

2 sep 2017

Musiken har alltid utgjort en stor del av den svenska folksjälen och det spelar heller ingen roll vilken typ av genre vi talar om – det har alltid funnits en framgång med svensk härkomst där. Oavsett här om det handlar om ren rockmusik, pop, musikaler, hip-hop , jazz eller klassisk musik så finns det nästan uteslutande någon svensk artist som nått internationell framgång. Kommer då detta av någon slump eller är vi svenskar utrustade med någon slags fallenhet för melodier och för musik i allmänhet?

Nej, det mesta har istället handlat om vilka förutsättningar som vi har och hur vi hela tiden från en tidig ålder fått en chans och uppmuntrats till att prova på att spela musik. Redan i grundskolan så har vi getts en möjlighet att lära oss instrument och vi har därefter under skoltid och under överseende från en lärare kunnat lära oss det instrument vi valt; kunskap vi sedan fått en möjlighet att ytterligare förädla på vår fritid.

En möjlighet som – tyvärr – nu börjat försvinna i en större utsträckning. Nedläggningar av fritidsgårdar och bristen på en replokal börjar nämligen synas runt om i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Kort sagt; möjligheterna för en ung person att träna sin musik tillsammans med sina vänner har blivit betydligt mindre i Stockholm och detta beroende på att det är så svårt att hitta en lämplig lokal. En replokal och bristen på en sådan kan i sammanhanget låta trivialt – men då glömmer man även bort den sociala aspekten; några ungdomar i ett band i Stockholm får en plats att träffas, träna på sin musik och umgås.

En replokal fyller en social funktion i Stockholm

Risken som finns då en replokal försvinner är således större än att musiken slutas spela – det handlar om vart dessa ungdomar istället söker sig. De kommer även fortsatt att träffas och detta kanske ute på stan, under sena kvällar/nätter och häri ligger ett problem i Stockholm.

Kortfattat, det är inte bara ett musikaliskt arv som riskerar att upphöra med en nedlagd replokal – för varje sådan så försvinner även en – för många ungdomar – fast punkt i tillvaron. Fritidsgårdar med en tillhörande replokal är ytterst viktigt att behålla i Stockholm och här krävs det en klar skärpning. I slutändan så drabbas nämligen ungdomarna hårdast av nedläggningarna.

Hitta en ombildningskonsult

25 aug 2017

Är det dags för ombildning? I sådana fall kan du ha stor nytta av en ombildningskonsult som hjälper till under processen. En ombildning består av många moment, där vissa är svårare än andra. Oavsett hur driven man är kommer man sannolikt att stöta på en del frågor och smärre problem under ombildningen. Då är det bra att ha någon med erfarenhet som kan hjälpa dig att ta nästa steg framåt.

Det finns flera ombildningskonsulter i Sverige idag. Att hitta en bör inte vara några problem, men det finns olika sätt man kan göra det på. Till exempel kan du göra på följande vis:

Hör med vänner och bekanta

Känner du någon som precis har gått från hyresgäst till bostadsrättsinnehavare? En bra idé är då att fråga denne hur processen gick till och om han eller hon använde sig av en ombildningskonsult. Om svaret är ja på den frågan, kan du ställa ytterligare frågor om konsulten.

Var han eller hon tillmötesgående och trevlig? Hölls avtalade tider och planer? Är det något särskilt som är viktigt för dig kan du passa på att fråga det nu. Tycker att du ombildningskonsulten som din vän anlitade verkar bra, kan det vara läge att be om ett telefonnummer eller e-postadress.

Använd en sökmotor

De flesta gör det idag – söker på nätet. Söker du på ”ombildningskonsult” i valfri sökmotor kommer du att få fram flera resultat. Tänk dock på att även kolla upp firmorna var för sig innan du bestämmer dig för att anlita någon. En bra början är att gå in på deras hemsidor och se vad du får för helhetsintryck. Är hemsidan informativ? Hur är tonen i texten? Ser sidan överlag seriös och proffsig ut?

Kolla efter omdömen på nätet

Ombildningskonsulter finns det kanske inte jättemånga av i Sverige, men det bör säkerligen finnas en och annan recension du kan dra någon slutsats av. Har ett företag många och övervägande negativa recensioner, så kanske det är en anledning att gå vidare i letandet.

Tänk dock på att det inte går att dra några säkra slutsatser – särskilt om underlaget är tunt. Är det endast ett fåtal recensioner, där författarna kanske inte ens är verifierade, kan det vara en konkurrent eller ombildningskonsulten själv som ligger bakom kommentarerna. Ett fåtal recensioner kräver knappast något större jobb från konsulten att lyfta upp sig själv, eller från konkurrenten för att försöka få den andra ombildningskonsulten att se oprofessionell ut.

Läs mer på sidan http://www.ombildningskonsultstockholm.se/.

Låt inte golvet avgöra valet av ny lokal

12 aug 2017

Jakten på en ny och passande företagslokal kan ta en hel del tid i anspråk. Till att börja med kan det dröja innan det dyker upp passande alternativ på marknaden. Här är det bra att vara inskriven i registren hos ett antal olika fastighetsmäklare, fastighetsbolag och att spara sökningar i databaser där lokaler utannonseras.

Se till att ha detaljerade specifikationer av vad det är ni söker. Det gör processen enklare och smidigare. Var dock noga med vad som är absoluta måsten och vad som är önskemål som ni kan vara flexibla med.

När det väl dyker upp intressanta objekt kan det vara bra att tänka på följande saker:

Storleken måste stämma

Viktigast av allt när du väljer en företagslokal är att storleken måste stämma. I städer som Stockholm är lokalerna ofta trånga, särskilt om det handlar om en mindre butik eller kontor för ett fåmansföretag. Här kan man göra en hel del med hjälp av smarta förvaringslösningar, men allt för trångt får det ändå inte bli.

Räkna på hur många anställda du har idag, hur mycket plats respektive person behöver och se till att ha lite marginal om du räknar med att ditt företag kan komma att växa den närmaste tiden. En aningen dyrare hyra betalar sig snabbt jämfört med att behöva flytta en extra gång. Fokusera på att bygga ut verksamheten så kommer den större lokalen snart att betala sig.

Låt inte golv eller smådetaljer avgöra

Om det är något som INTE bör påverka ditt val av lokal så är det smådetaljer såsom väggfärg eller ett visst golvmaterial. Väggar kan lätt målas eller tapetseras om. Lysrörsarmaturer kan enkelt bytas ut mot snygga ljuskronor, spotlights eller annan lösning som du föredrar. Skulle golvet vara fult är det bra att veta att det går lätt att lägga ett nytt. Att slipa golv i Stockholm är också ett prisvärt alternativ om golvet bara skulle vara slitet. Kort sagt, låt inte detaljerna avgöra i valet av lokal utan försök att se helheten.

Rummen måste ha rätt känsla och rätt storlek. Planlösningen måste stämma och lokalerna måste vara praktiska. Resten går lätt att fixa. En inredningsariktekt kan hjälpa dig med ett förslag på ny inredning och ritningar på hur det kan se ut om du själv inte känner dig säker på om det kommer att fungera.

Gör din kontorsflytt i Stockholm smidig

13 jul 2017

Står man inför att byta kontor – antingen till ett mindre eller ett större – i Stockholm så handlar det ofta om ganska snabba ryck där man vill komma på plats så fort som möjligt. Det är därför av väldigt stor vikt att denna kontorsflytt i Stockholm kan ske så fort som möjligt och just i Stockholm så är detta heller inget problem. Just i Stockholm så ä nämligen området kontorsflytt en ganska attraktiv marknad där många företag är verksamma och som kund så har man i och med det också en fördel. De flesta kontor i Stockholm är nämligen något som man hyr över en relativt begränsad tid och detta är både en fördel för hyresvärden och för dem som hyr.

Hyr du som företagare i Stockholm ett kontor så ligger din fördel i den korta tidsaspekten i att du hela tiden kan hålla ögonen öppna för ett annat – kanske mer lämpligt kontor för din verksamhet – och då ett sådant dyker upp också snabbt kan kontakta ett företag som direkt tar hand om din kontorsflytt. Det här är något som de flesta flyttfirmor vet om och gör att de – med kort varsel – kan ställa upp och hjälpa dig med denna kontorsflytt i Stockholm.

De ständiga och snabba flyttarna mellan olika kontor i Stockholm har också medfört att vissa flyttfirmor helt fokuserar på detta område och nischat sig enbart mot just detta och det är också en sådan firma som du i första hand ska välja. Ska du och ditt företag flytta till en annan kontorslokal så är det viktigt att allting sker så smidigt som möjligt och att absolut ingenting går sönder eller försvinner.

Här ska man alltså anlita en rutinerad firma som specialiserat sig på området och vet hur man hanterar datorer, andra tekniska föremål och hur dokument på bästa sätt ska tas om hand. Det är nämligen en viss skillnad på en kontorsflytt och en kontorsflytt i Stockholm och väljer man fel så kan det också stå en dyrt.

Med fel menar vi i det här fallet att man alltså anlitar ett företag som egentligen inte har någon aning om vad en kontorsflytt innebär och som därför gör att du riskerar att få de värdefulla saker som ditt företag har förstörda. En onödig risk och därför ska du alltid kräva en garanti på arbetet i fråga – oavsett om du anlitar ett etablerat företag eller en mindre känd firma inom området kontorsflytt i Stockholm.

Billig kontorsflytt i Stockholm

Man ska som kund heller inte lägga sitt fokus på prislappen då man väljer bland företag verksamma inom kontorsstädning i Stockholm. Det viktigaste är att jobbet blir korrekt utfört och man ska även veta att denna tjänst är relativt billig som den är.

Det finns alltså ingen anledning att snåla på sin kontorsflytt i Stockholm genom att välja det billigaste alternativet. Det är i de flesta fall bättre att betala lite mer för ett företag som verkligen vet hur en kontorsflytt ska se ut och gå till.

Välkommen

Letar du efter en bra lokal eller en bra hyresvärd i Värmdö eller Stockholm? Välkommen till vår blogg för Kontor och lokaler! Vi riktar in oss mot fastighetsägare och företagare, men det finns säkert fler där ute som lockas av vårt informativa och spännande innehåll.